För dig

Vill du släppa gamla, negativa upplevelser och gå vidare med en bättre relation till dig själv och andra?

Har du fobi för något, ett överdrivet kontrollbehov, en dålig självkänsla eller känner du dig nedstämd, utmattad?

Har du ofta känslor som t ex ilska, frustration, oro, bitterhet, apati, ångest, utmattning, uppgivenhet, stress?

Har du förlorat en nära anhörig och har fastnat i sorg?

Vill du sluta röka eller snusa, minska din alkoholkonsumtion, spela mindre?

Det finns en anledning  till att du känner som du gör eller har det beteendet som du har och det ligger ofta på ett undermedvetet plan. Om du hade kunnat tänka bort eller ändra det på ett medvetet plan, så hade du redan gjort det, eller hur?!

Våra känslor är signaler från vårt undermedvetna.  Signaler som vi behöver lyssna på. Lyssnar vi inte, utan trycker undan jobbiga känslor, så påverkar de oss förr eller senare på ett negativt sätt.

De känslor vi ofta känner blir vi duktiga på att känna, såväl positiva som negativa känslor. Det gör att vi lätt hittar dem och de påverkar vår livskvalitet, våra relationer och hur vi klarar de utmaningar vi möter.

Det kan finnas budskap från ditt undermedvetna att hämta här;  signaler om att det finns något på din mentala hårddisk, som behöver uppdateras. Kanske navigerar du i tillvaron med en dåligt uppdatera karta, en karta som ritades när du var liten. Kanske har du behov, som inte blir tillgodosedda i ditt liv och det är därför du känner som du gör. Kanske har du tidiga erfarenheter och präglingar, som påverkar ditt beteende idag. Allt vi har varit med om finns nämligen lagrat i vårt undermedvetna och vi minns bara en bråkdel. Vi kan alltså ha med oss händelser, som påverkar vårt mående idag och som vi inte ens vet om att vi har med oss – så intressant!

Den goda nyheten är, att vår hjärna är plastisk, den kan alltså omformas och det är aldrig försent!