Utbildningar

Vill du att fler ska få kunskap, förståelse och bli inspirerade för hur man kan påverka sina tankar och därmed också sina resultat? Öka sitt välbefinnande, utvecklas på ett personligt plan och få mer balans i livet med bättre relationer både till sig själv och andra?

Då kan du boka en föreläsning eller utbildning för din arbetsgrupp, förening eller liknande. Hel- eller halvdagsutbildning är ett upplägg.

En kvällsföreläsning passar kanske er? Som en introduktion till ett förändringsarbete eller som en intresseväckare.