Hypnos

”…Den hypnotiserade är inte drömmande eller sovande, utan mycket medveten, men medveten på ett annat sätt än vanligt. Ibland liknas detta tillstånd vid ett sorts trans….” (Wikipedia)

Hypnos är ett tillstånd av fullständig mental avslappning, ett helt naturligt tillstånd. Fysisk avslappning har du säkert upplevt någon gång. Ofta är det ett stadium man passerar på vägen till den mentala avslappningen. När man är totalt mentalt avslappnad har man inga medvetna tankar längre, utan man är istället mottagare av material, som kommer från det undermedvetna. Ett helt fantastiskt tillstånd, så fullt av möjligheter!

Med hypnos som verktyg kan man jobba med bortträngda känslor och låsningar.I hypnoterapi blir vårt undermedvetna mer aktivt. Förträngda, obearbetade känslor blir synliga och möjliga att bearbeta. Händelser, minnen som vi inte vet att vi minns väcks till liv. Saker kommer upp, som i allra högsta grad påverkar hur vi känner, mår, agerar och reagerar. Det finns alltid en orsak till att vi känner oss på ett visst sätt, agerar och reagerar på ett visst sätt. Med hjälp av hypnos kan orsaken upptäckas och bearbetas. Därmed åstadkommer man en positiv utveckling för en tillvaro med högre livskvalitet.