Vad är hypnoterapi?

”Det medvetna sinnet är maximalt 5% av din dagliga aktivitet, 95% är undermedvetet och en miljon gångar starkare” (Bruce Lipton)

Jag arbetar som hypnotisör med hypnoterapi – en terapiform, som har visat sig vara mycket värdefull vid olika känslomässiga tillstånd. Jag arbetar med klientens känslor, tillsammans med klienten. Mot ett av klienten fastlagt mål.

I vårt undermedvetna bär vi med oss allt vi har lärt oss, allt vi har varit med om och det vi har sagt till oss själva. Det finns lagrat där som minnen, erfarenheter, övertygelser och präglingar och är med och formar vår personlighet.

Att våra första levnadsår spelar stor roll för oss är väl knappast någon nyhet?! Vårt minne och hur det funkar är väldigt intressant, tycker jag. Förenklat kan man säga, att vissa saker vi har varit med om minns vi på ett medvetet plan, vi kommer ihåg det. Men en del saker vi har varit med om minns vi inte medvetet, vi kommer helt enkelt inte ihåg att det har hänt, utan det finns där, som ett kroppsminne; vi minns inte själva händelsen, men vi minns hur det kändes.

I vårt undermedvetna finns mycket förträngt material; saker vi har varit med om, ofta som små och när vi var alltför små för att förstå vad det handlade om, när det hände. Eller så var det som vi var med om så traumatiskt,  så fasansfullt,  att det handlade om att förtränga upplevelsen för att helt enkelt ”överleva” i stunden, i situationen där vår hjärna och hela vårt system larmade om livsfara. Det som händer sedan är, att det förträngda ligger där, i det undermedvetna  och drar en massa energi och kan påverka oss i allra högsta grad genom vad vi känner, hur vi beter oss och vår livskvalitet. Det vi upplever som ”problemet”; den oönskade känslan eller det oönskade beteendet är inte problemet, utan många gånger det undermedvetnas försök att lösa problemet, få bort det upplevda obehaget.

Säkerligen har du någon gång  känt en doft, hört en speciell låt och vips minns du en massa saker, som har med doften, låten göra, eller hur? Minnena framkallar känslor hos dig, som har med detta att göra. Troligen minns du någon speciell händelse, som har med doften, låten att göra och nu händer det grejer! Ju mer du lever dig in i händelsen,  desto fler minnesfragment och känslor om händelsen kommer nu till dig. Detta är på gott och ont, eftersom även traumatiska, obehagliga  minnen kan väckas till liv precis så här. Det handlar ofta om känslor av utsatthet, bristande kontroll och utsatthet vi har upplevt, ofta som barn och vi kan fastna i obehaget, när kroppen signalerar med ångest och oro eller kanske panik.

Vårt undermedvetna vill alltid skydda oss och det kan det göra genom att t ex skapa olika beteenden utifrån våra tidigare erfarenheter. Det här påverkar såklart hur vi känner och mår, vilka beslut vi fattar, vår självkänsla och vad vi uppnår här i livet. Ofta vet vi alltså inte vad som är orsaken, men vi kan ha en känsla eller beteende, som vi inte tycker om. Kanske undrar man ibland: ”Varför blir det alltid så här?”, ”Varför håller jag på så här?”, ”Varför kan inte jag…?”

Och du kan inte komma åt det! Det är som att sitta fast i beteendet/känslan/upplevelsen och inte kunna komma loss. Det kan t ex handla om ett extremt kontrollbehov, beroenden av olika slag, ätbeteenden, ångest  och oro. Eller att man inte älska någon fullt ut i en relation, att man inte vågar göra sig sårbar, beroende av någon annan.

Det är som en automatisk mekanism i ditt undermedvetna, som du inte kan kontrollera och det du upplever som ett problem, den oönskade känslan eller det oönskade beteendet, är ofta det undermedvetnas försök att antingen få dig att undvika något som upplevs som en fara eller ett obehag av något slag eller få bort den obehagliga känslan genom att ersätta den med en behaglig känsla, som t ex att äta något fett och sött, dricka alkohol, skära sig. Eller att alltid avsluta förhållanden/se till att de tar slut, innan det blir ”för seriöst”. Det undermedvetna vill nämligen alltid hålla dig säker, trygg och skyddad. Utifrån det kan det undermedvetna skapa olika beteenden och känslor, som vi kan uppleva som problem.

Man behöver inte förstå vad det handlar om eller ens gissa. Hade det handlat om att bara kunna förstå, så hade man löst problemet redan, på ett medvetet sätt. I hypnosen får klienten tillgång till hittills förträngt material; gamla händelser, som kan ha påverkat livskvaliteten i olika omfattning. För en del otroligt mycket. Det kan komma tårar. Tårar som befriar. Befriar och öppnar möjligheter för högre livskvalitet, ett bättre liv. Klienten får insikt, förståelse och ges möjligheten att släppa gammalt. De låsta känslorna löses upp. Energin frigörs. Livet kan bli helt annorlunda framöver; med nya känslor, med ny kärlek till sig själv, med bättre relationer, med mer energi och glädje. Helt enkelt ett liv att att kunna leva fullt ut. Ett liv att vara fullt ut levande i.

Hypnoterapi har visat sig vara mycket värdefullt vid t ex olika beroenden, tvångsmässiga handlingar, traumabearbetning, överdriven rädsla och kontrollbehov, fobier, stress, ångest,  sorg, nedstämdhet, låg självkänsla, livsstilsförändring, utmattning … Ja, helt enkelt i allt där känslor är inblandade. Man läker helt enkelt sig själv, inifrån och ut och när vi förändrar relationen till oss själva, så förändras även våra relationer till andra.

Kom ihåg, att relationen till dig själv är den enda relationen, som du med säkerhet VET att du kommer att ha livet ut eller hur?! Så, ge dig själv att få den finaste relationen till dig själv.