Dynamisk, emotionell terapi

”Det medvetna sinnet är maximalt 5% av din dagliga aktivitet, 95% är undermedvetet och en miljon gångar starkare” (Bruce Lipton)

Det vi upplever och lär oss har vi med oss i vårt undermedvetna. Det lagras där och där finns även allt material från när vi växte upp. Mycket material är förträngt och finns därför inte tillgängligt på ett medvetet plan. Man kan säga, att det är minnen vi inte minns att vi har. Men säkerligen har du många gånger känt en doft, hört en speciell låt och vips minns du en massa saker, som har med detta att göra, eller hur? Minnena framkallar känslor hos dig, som har med händelsen att göra. Ju mer du känner in händelsen desto fler minnesfragment om händelsen kommer till dig.

Jag arbetar som hypnotisör med dynamisk, emotionell terapi – en terapiform, som har visat sig vara mycket värdefull vid olika känslomässiga tillstånd. Som du säkert förstår av namnet, så arbetar jag med känslor. Tillsammans med klienten. Mot ett av klienten fastlagt mål. Det kan komma tårar. Tårar som befriar. Befriar och öppnar möjligheter för högre livskvalitet, ett bättre liv.

Det finns saker vi vet att vi minns. Och, som sagt, det finns saker i vårt undermedvetna, som vi inte är medvetna om alla gånger. I vårt undermedvetna finns nämligen mycket förträngt material; saker vi har varit med om men som vi var för små för att förstå vad det handlade om, när det hände. Eller kanske var det så traumatiskt, så fasansfullt, det som hände, att det handlade om att förtränga upplevelsen för att helt enkelt överleva i stunden. Så där ligger den nu. Händelsen. I det undermedvetna. Och kan påverka oss i allra högsta grad. Utan att vi vet vad det hela handlar om. Egentligen.

Vårt undermedvetna vill alltid skydda oss och det kan det göra genom att t ex skapa olika beteenden utifrån våra tidigare erfarenheter, på gott och ont. Det här påverkar såklart hur vi känner och mår, vilka beslut vi fattar, vår självkänsla och vad vi uppnår här i livet. Ofta vet vi alltså inte vad som är orsaken, men vi kan ha en känsla eller beteende, som vi inte tycker om. Kanske undrar man ibland: ”Varför blir det alltid så här?”, ”Varför håller jag på så här?”, ”Varför kan inte jag…?”

Och du kan inte komma åt det! Det är som att sitta fast i beteendet/känslan/upplevelsen och inte kunna komma loss. Det du upplever skulle kunna vara det undermedvetnas försök att lösa ett problem. Det kan handla om beroenden, ätbeteenden osv. Ofta när vi vill få till en livsstilsförändring, som t ex att gå ner i vikt, så kan det ligga saker på en undermedveten nivå, som försvårar processen. Som t ex traumatiska upplevelser, dålig självkänsla, bristande trygghet och kontroll utifrån tidigare upplevelser. (Se gärna ”Gör vi skillnad för utsatta barn?” på UR Samtiden).

I dynamisk, emotionell terapi har vi ingen användning av vare sig klientens tankar eller analys. Eller vad klienten tror. Hade det handlat om det, så hade klienten löst sitt problem för länge sedan, på ett medvetet sätt. I dynamisk, emotionell terapi får klienten i ett hypnotiskt tillstånd tillgång till hittills förträngt material; gamla händelser, som kan ha påverkat livskvaliteten i olika omfattning. För en del otroligt mycket. Klienten får insikt, förståelse och ges möjligheten att förlåta. Förlåtelsen innebär inte att man rättfärdigar vad någon gjort mot en, utan man förlåter personen, inte beteendet.

Förlåtelsen släpper en fri. Förlåtelsen är den största gåvan man kan ge sig själv. Man släpper det gamla och de låsta känslorna löses upp. Energin frigörs. Livet kan bli helt annorlunda framöver; med nya känslor, med ny kärlek till sig själv, med bättre relationer, med mer energi och glädje. Helt enkelt ett liv att att kunna leva fullt ut. Ett liv att vara fullt ut levande i.

Dynamisk, emotionell terapi har visat sig värdefullt vid t ex beroenden, tvångsmässiga handlingar, traumabearbetning, överdriven rädsla och kontrollbehov, fobier, sluta röka/snusa, stress, ångest, nedstämdhet, låg självkänsla, viktnedgång … Ja, helt enkelt i allt där känslor är inblandade.

Där du befinner dig idag i livet är till stor del en konsekvens att dina tankar och beslut hittills. Så hur vill du ha det framöver?