NLP

NLP står för Neuro Lingvistsik Programmering.
Det handlar alltså om hjärna, språk och hur man kan ”programmera” sig.

Vad du gör, hur du beter dig och vilka resultat du uppnår beror inte på din kunskap och erfarenhet utan på ditt tillstånd. NLP är ett kraftfullt verktyg för att själv kunna påverka sitt tillstånd genom att tänka de tankar, som behövs för att få till stånd ett önskvärt tillstånd.

Dina tankar sänder ut signaler till omgivningen om vem du är, vad du tror på och vad du vill. Omvärlden reagerar på dessa signaler. Vill du påverka de signaler du får tillbaka från omvärlden, så behöver du följaktligen kunna påverka dina tankar. NLP ger dig möjlighet att få tillgång till den kraftfullaste datorn i världen – ditt medvetande.

Förgrundsfigurer för NLP är Richard Bandler och John Grinder. På 70-talet, i USA, studerade de och skapade modeller för hur framgångsrika terapeuter, ledare, idrottsmän/-kvinnor gjorde, när de gjorde det, som just de var så framgångsrika på.

NLP består av verktyg och processer för att uppnå de resultat man vill ha i livet. Det kan handla om att förbättra sin hälsa, förändra ett beteende, kommunicera bättre, bli mer motiverad, stressa mindre, bli av med en fobi, kunna välja väg vid ett besvärligt vägskäl i livet etc – ett sätt att hjälpa människor från där de är till dit de vill och på vägen släppa en del hinder och hitta sina resurser.