NLPs grundantaganden

NLPs grundantaganden är inga sanningar, De kallas grundantaganden för att vi antar och agerar som om de är sanna och är uppmärksamma på resultatet.

1. Kartan är inte verkligheten  

Vi reagerar på vår karta av verkligheten, inte själva verkligheten.

Med hjälp av NLP kan du ändra kartan, inte verkligheten.. Respektera att andra människors karta ser annorlunda ut än din.

2. Alla beteenden har en positiv intention

Alla människor gör sitt bästa utifrån de resurser de har. Personer är inte sina beteenden. Det finns en positiv intention bakom varje beteende. Det som verkar vara ett negativt beteende är endast för att vi inte uppfattar intentionen.

3. Vi har alla resurser vi behöver

Det finns inga människor utan resurser, bara resurslösa tillstånd. Alla människor gör sitt bästa utifrån de resurser de har tillgängliga.

4. Det finns inga misslyckanden – bara feedback

Om det du gör inte fungerar, gör på något annat sätt. Tills det blir som du vill!

5. Att ha ett val är bättre än att inte ha något val alls

Den person, som har flest val och störst flexibilitet i tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktion med andra.

6. Jag har ansvar för mina tankar och mitt tillstånd och därför även för mina resultat

7. Meningen med kommunikation är den respons jag får

Det finns ingen dålig kommunikation, bara respons och feedback. Du kan inte ”icke-kommunicera”.

8. Kropp och sinne är ett system

Sättet du tänker på får konsekvenser för kroppen och sättet du använder kroppen på påverkar hur du tänker. När du förändrar det ena, påverkas det andra automatiskt.

Det omedvetna är allt som du inte är medveten om just för tillfället. Det omedvetna vill dig väl.

9. Att modellera framgång leder till mästerskap

Om en person gör något, så är det möjligt för dig att göra samma sak, om du lär dig hur den personen ser, hör, känner, tänker och agerar. Mästerskap kan kopieras, även ditt eget mästerskap på ett visst område till ett annat, som du önskar förbättra.

10. För att saker ska förändras för mig behöver jag förändras NU!

Om jag fortsätter att göra det jag alltid har gjort, så får jag det jag alltid har fått.

11. Kvaliteten på mitt liv är kvaliteten på mina känslor

12. Det förflutna är inte lika med framtiden, om jag inte väljer att leva där

Det som har hänt har hänt, men du har alltid en möjlighet att förändra framtiden.

Du kan inte alltid påverka hur du har det, men du kan bestämma hur du tar det.

13. Var närvarande här och nu

Öppna dina sinnen! Var medveten om vad du ser, hör, känner, luktar och smakar.Var medveten om dina tankar; är du närvarande här och nu, i det förflutna eller i framtiden?

Öka din medvetenhet och närvaro.

Lita på ditt omedvetna.